كاربر گرامي،به بخش تسويه حساب فروشگاهي خوش آمديد. لطفاً جهت تهيه گزارش بازه زماني خود را به گونه اي انتخاب فرماييد كه گزارش مورد نظر حداكثر شامل 100 ركورد باشد. در غير اين صورت تنها 100 ركورد انتهايي به شما نمايش داده خواهد شد.


اطلاعات گزارش
کد پایانه    
از تاریخ
   
تا تاریخ
   
   

اطلاعات کارت فروشنده
شماره کارت:
(PAN)
- - - -
                     کد اعتبار سنجی دوم: (CVV2)  
        تاریخ انقضاء کارت:
       (Expiration Date)
(ماه)        (سال)
   
حروف زير را وارد نماييد: 
     
    
         رمز اینترنتی: (PIN2)