کاربر گرامی، در این بخش شما می توانید موجودی کارت مسکن خود را مشاهده نمایید.شماره کارت:
(PAN)
- - - -
         رمز اینترنتی: (PIN2)      
                     کد اعتبار سنجی دوم: (CVV2)   
        تاریخ انقضاء کارت:
       (Expiration Date)
(ماه)        (سال)
       
 
حروف زير را وارد نماييد: